Het repertoire van Cantare Barbare bestaat uit oude muziek (vooral renaissance en barok) en wereldmuziek. We zingen in bijna alle talen, ook af en toe in het Nederlands. Soms maken we bij optredens gebruik van muzikanten om ons te ondersteunen met bijvoorbeeld cello, viool, blokfluit, gitaar, accordeon of djembee.

Cantare Barbare is niet onder één hoedje te vangen. Enthousiast en met plezier zingen is het belangrijkste uitgangspunt.